Eesti Puuetega Inimeste Koda

Ruumid24.ee-ga on liitunud ning oma ruumide infot üles pannud Eesti Puuetega Inimeste Koda. EPIKoda, nagu seda lühidalt nimetatakse, on Eestis silmapaistev katusorganisatsioon, mis seisab eelkõige puuetega inimeste huvide eest. Nende missiooniks on aidata kaasa puuetega inimeste paremale toimetulekule, elukvaliteedi tõstmisele ja aktiivsemale osalemisele ühiskonnaellu. Organisatsioonina tegutsevad nad avalikes huvides ja on koondanud enda alla muljetavaldava hulga liikmeid: 15 maakonna puuetega inimeste koda, 34 üleeestilist puude- või kroonilise haigusega seotud liitu ja ühendust ning 6 toetajaliiget. Kokku on nende esindatavate organisatsioonide arv Eestis üle 300. 

EPIKoda ei ole pelgalt esindusorganisatsioon. Nad osalevad aktiivselt poliitikate kujundamisel, mis puudutavad puuetega inimesi ja kroonilisi haigeid. Nad teevad tööd selle nimel, et tõsta ühiskonna teadlikkust nende õigustest ja vajadustest ning pakuvad nõustamist. Lisaks sellele korraldavad nad erinevaid üritusi, nagu infopäevi, koolitusi ja konverentse. Rahvusvahelisel tasandil on EPIKoda Euroopa Patsientide Foorumi ja Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi liige, mis rõhutab nende pühendumust koostööle teiste maade sarnaste organisatsioonidega. 

Eesti Puuetega Inimeste Koja Podcast võtab ette olulised sündmused, inimesed ja teemad, mis puudutavad Eestis elavaid puuetega inimesi. Läbi intervjuude ja reportaažide toovad nad sinuni just selle, mida pead teadma puuetega inimeste elust Eestis. 

Eesti Puuetega Inimeste Kojas on võimalik rentida saale koolituste, seminaride, loengute, konverentside, vastuvõttude, kontsertide läbiviimiseks. Nad on Ruumid24 portaali broneeritavate ruumidena sisestanud suure saali ning väikse saali. 

Suurde saali mahub olenevalt mööbli paigutusest 50 inimest. Selles saalis on ka vaegkuuljatele silmuskontuur. Väiksesse saali mahub olenevalt mööbli paigutusest 16inimest. Mõlema ruumi broneeringu hinna sees on dataprojektori ja ekraani, TV ekraani (65`), magnettahvli ja internetiühenduse kasutamine. EPIkoja ruumid kujundatud mõeldes kõikidele külastajatele, tagades ligipääsetavuse ja mugavuse. 

Scroll to Top